GPC Silkeborg

Anno domine 488

Heksejagt

Sir Drogo havde lidt under forbandelsen for længe og selv om han nu havde fået hævet forbandelsen så sov han ikke sikkert velvidende at heksen stadig havde ham ondt i sinde. Drogo fulgte derfor op på de spor han havde samlet og rejste med sine våbenbrødre for at finde heksen, sporene ledte dem syd på til … men byen gav dem kun lidt nye spor at gå efter så ridderne fulgte … floden for at se om nogle af folkene nær skoven kendte til heksens tilholdssted. Det blev hurtigt tydeligt at jo nærmere de kom skoven desto

Comments

saksdebel saksdebel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.