Vinteren Anno Domine 485

Vinteren 485-86

Drogo

Godt mørbanket efter slaget, besluttede Drogo sig for at bevæge sig hjemad. Han var glad for at have fået kongen havde anerkendt hans vigtige rolle i slaget, og hans uselviskhed midt i kampen. Vejen hjem føltes ikke lang, og snart kunne han se sin moder igen. Vinteren var i det store og hele kedelig. Drogo valgte at bruge en del af tiden på forsøge at træne sin væbner, og derudover at tage ud og styrke det land som engang ville blive hans.

Træningen med væbneren gik godt. Knægten var lærevillig, og Drogos store kendskab til kampteknikker gjorde at han kunne lære godt fra sig. En enkelt gang kom der besked ind om at en røver havde indfundet sig på Drogos land, men da Drogo og hans tro væbner tog ud for at fange ham, overgav han sig med det samme. Drogo besluttede sig for at skåne hans liv og i stedet sætte manden til at tjene på hans borg. Bønderne var glade for at se Drogo bruge tid i deres område, og yde den beskyttelse som de forventede af deres herre.

Dog vejede en ting tungt i Drogos sind. Han ville betale den arveafgift han skyldte kongen, så han ikke kun af gavn kunne overtage jorden, men også af navn, så han kunne udnytte de goder som kongen havde tildelt ham efter kampen.

Andrés

Vinteren Anno Domine 485

GPC Silkeborg saksdebel saksdebel