GPC Silkeborg

Anno domine 488
Heksejagt

Sir Drogo havde lidt under forbandelsen for længe og selv om han nu havde fået hævet forbandelsen så sov han ikke sikkert velvidende at heksen stadig havde ham ondt i sinde. Drogo fulgte derfor op på de spor han havde samlet og rejste med sine våbenbrødre for at finde heksen, sporene ledte dem syd på til … men byen gav dem kun lidt nye spor at gå efter så ridderne fulgte … floden for at se om nogle af folkene nær skoven kendte til heksens tilholdssted. Det blev hurtigt tydeligt at jo nærmere de kom skoven desto

View
Anno Domini 487
På pirat eventyr
View
Anno Domini 486
At give Merlin en hånd

Billede_uden_titel.png

De fire riddere og deres væbnere bevægede sig ad de støvede veje langs Salisbury’s grænse.
Til venstre for dem truede og lokkede Blakemoors krogede træer på den anden side af skoven lå sommerset men chancen for at nogen ville komme den vej ind i salisbury var lille før de nåede til romervejen ved Tilshed.

Sir Lucas havde forladt de andre i det sydlige Salisbury for at eskortere en ridder fra Hamshire til Salisbury og ville ikke indhente de andre før de nåede Tilshed, men det var for så vidt også ligemeget eftersom der absolut intet skete solen bagte og ridderne sad trætte i deres sadler, måske var det netop behovet for afveksling som var årsag til at både Content Not Found: mathias-karakter og Sir Drogo

View
Anno Domini 485
Slaget ved Mearcred bæk

bayeux.jpg

View
Anno Domini 484
Væbneren og bjørnen

Man_eating_bear.jpg
Vejen til Vagon var mudret og besværlig på grund af den tidlige efterårs regn. Sir Edward var i dårligt humør over den besværlige rejse som havde taget flere dage, han ville hellere være der hjemme og drikke øl og nyde sin varme seng en at skulle gøre garnisions tjeneste med Sir Ector, Sir Guy & Sir Elad.

Men garnisions tjenesten var dog at foretrække i sammenligning med den tjeneste som de fleste Salisbury’s øvrige riddere havde fået i år, bare tanken om at skulle ride på felttog hele vejen til Malahout kunne gøre ham helt træt.

Endelig nærmede de sig Vagon, han holdt hesten an i det døende sollys og ventede på at hans væbner red op og introducerede dem. Ingenting skete, hvad lavede knægten deromme? troede han de sad her for at nyde udsigten?

“Kom så igang knægt rid op og skaf os logi”, endelig fik han sig snøvlet op og fik råbt port vagten an, det tog en evighed men endelig kunne han komme indenfor og væk fra det elendige mudder, knægten gik ud for at tage sig af hestene inden han endelig kom ind for at tage sig af Sir Edward behov, næste morgen opdagede han at den uduelige væbner, havde glemt at fjerne en burre fra en af hestenes pels, den knægt er og bliver uduelig.

Da sir guy vågnede den efterfølgende morgen, og så det pløre som natens regn havde medført. kunne han straks se at det ville være svært at overtale de øvrige riddere til at de skulle ride ud på patrulje den samme dag, som han ellers havde håbet, Sir Guy var af en rastløs natur og trivedes bedst når han var i bevægelse. han så sig omkring efter sin væbner Drogo, men drengen var allerede oppe og igang det var måske det karakter træk han værdsatte allermest hos sin væbner han var fyldt af den samme foretagsomhed som sir Guy selv. Det var en skam at han allerede skulle af med ham om et par år, selvom han ikke var meget bevendt ved hoffet fik han noget fra hånden og var både stærk og villig. Sir guy besluttede sig for at se om han alligevel ikke kunne overtale de øvrige riddere til at drage afsted samme dag, men først kaldte han på Drogo og bad ham hente noget af den grød som han kunne lugte over fra bålet.
De kom selvfølgelig ikke afsted samme dag Sir Edward havde lagt sig imod af alle kræfter det stædige bæst og Sir Elad havde vidst været for bekymret for sine heste med det forræderiske underlag. Og så var det afgjort, men sir Edward nægtede at dagen skulle bruges på druk og svir, så han fik arrangeret en dag bestående af forskellig træning og konkurrencer.

De startede ud med at lade væbnerne konkurrere i et hestevæddeløb, både Andre og Drogo pressede deres heste ud gennem porten men

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.